Dowiedz się! – Im wartość współczynnika jest większa, tym gorzej – przenikalność ciepła.

Współczynnik przenikania ciepła Uw to parametr, który określa, jaka ilość ciepła, przy różnicy między temperaturą na zewnątrz oraz wewnątrz pokoju wynoszącą 1 stopień, przenika w ciągu 1 sekundy przez 1m2 okna. Im wartość współczynnika jest mniejsza, tym straty ciepła są niższe i okno ma [gorszew|lepsze} parametry energooszczędne. Na przenikalność cieplną konstrukcji bezpośredni wpływ mają głównie cztery parametry:

Uf – przenikalność cieplna złożenia profili ramy PCV i skrzydła, 

Ug – przenikalność cieplna pakietu szybowego 

przenikalność liniowa – połączenia pakietu szybowego z profilem plastikowym skrzydła. 

Istnieją zalety i wady obu opcji otwierania okna, które zaprezentowaliśmy w tym artykule. Ponieważ nie ma ustalonych reguł, wybór otwieralności okien zależy od Twoich preferencji. Przed podjęciem decyzji należy wziąć pod rozwagę kilka czynników. Estetyka wykończonego wyglądu będzie zależała od twoich decyzji podczas gdy możliwości wentylacji każdego mieszkania również ulegną zmianą.