Można temu jednak łatwo zapobiec, postępując dobrze z sugestiami wymienionymi niżej, a także podejmując następujące działania:

• Zamknij okno, jeśli wychodzisz z mieszkania, ponieważ wcale nie wiesz, jak może zacząć padać.

• Zatrzaśnij okna, gdy tylko zacznie padać.

• Upewnij się, że okna są odpowiednio uszczelnione i całościowo zamknięte.

• Jeśli zauważysz krople na parapecie, natychmiast go wysusz, aby zapobiec zniszczeniom wody lub tworzeniu się pleśni.

Jak śnieg i lód mogą uszkodzić twoje skrzydła okienne.

Jeśli zacznie padać deszcz, tak jak ma to miejsce raz lub dwa razy w roku, istotne jest, aby podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa domu. Oprócz przestrzegania wskazanych poniżej wskazówek, kiedy pada śnieg, wykonaj następujące czynności:

• Usuń zalegający śnieg z okien, by nie stopił się i nie przedostał przez obramowania, powodując zalanie wodą. 

• Sprawdź, czy gumy w oknie są szczelne.

• Regularnie sprawdzaj obramowania okienne pod kątem zniszczeń.