Podobieństwa okien PCV w relacji do okien drewnianych. Profile ram i skrzydeł w oknach drewnianych są prostsze niż w oknach plastikowych, co powoduje, że montaż w przypadku okien plastikowych musi być wykonywany bardziej starannie a jego poprawność jest głównym czynnikiem decydującym o jakości funkcjonowania okien plastikowych. Sztywność ram i skrzydeł w zamontowanych oknach, zarówno drewnianych, jak także plastikowych jest już podobna. Ramy okien drewnianych w stosunku do profili plastikowych są z reguły trochę cieplejsze  natomiast w przypadku nowoczesnych, wielokomorowych okien plastikowych, różnice nie są już duże. Dodatkowo należy pamiętać, że procentowy stosunek ram okiennych w relacji do powierzchni całych okien jest stosunkowo niski, co przy użyciu tych samych szyb stosowanych zarówno w oknach drewnianych, jak i plastikowych, nie wpływa jednak znacząco na pogorszenie izolacyjności termicznej całego okna.