Okna uchylne mogą być zaopatrzone w złożone systemy zawiasów, które umożliwiają na zatrzymanie okna.

Jak działają okna skrzydłowe.  Każde okno składa się z trzech ram okiennych (zwanych inaczej skrzydłami), które są zawieszone za pomocą sznurka. Lina z każdej ramy okiennej przechodzi przez układ kołka pasowego, który ma ciężką przeciwwagę na końcu, która umożliwia otwieranie i zamykanie każdej ramy niezależnie od drugiej. Okna skrzydłowe są Więcej…

Nowe okna muszą przejść serię testów bezpieczeństwa, aby utrzymać zgodność z Polskimi przepisami budowlanymi

Nowe okna muszą przejść kilka testów bezpieczeństwa, aby utrzymać zgodność z Polskimi przepisami budowlanymi. Jedną z ważnych części tego mechanizmu są oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego, takie jak testy szczelności dymu i mierzenie ich nieprzykrytych otwartych obszarów. Kolejne ważne czynniki testowane obejmują ich wentylację, a także ochronę przed upadkiem i uderzeniem. Obejmuje Więcej…